Szervezeti, személyzeti adatok

Elérhetőségi adatok

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Pf.: 749

Telefon: 06-1/819-9000
Fax: 06-1/819-9540
E-mail: info@kozut.hu
Web: www.kozut.hu

A szervezeti struktúra

A szervezet vezetői

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. központi irányítása

Vezérigazgató
Szilvai József Attila

Vezérigazgató-helyettes
Mikesz Csaba – műszaki vezérigazgató-helyettes
Arday Zoltán – gazdasági vezérigazgató-helyettes

Szervezeti egységek vezetői

A Magyar Közút szervezeti egységeinek vezetőinek neve, beosztása, hivatali elérhetősége az alábbi linken érhető el (utolsó frissítés: 2022.05.01.).

Ügyfélszolgálat

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ügyfélkapcsolati vezetője: Pécsi Norbert Sándor
Ügyfélszolgálatunkat itt érheti el.

Felügyelő Bizottság

Elnök

Szűcs Gabriella


Tagok

Bakosné dr. Orgoványi Gabriella

Réti Ádám

dr. Lovas Nikoletta

Korb Péter – munkavállalói oldalról delegált
Szerencsi Gábor – munkavállalói oldalról delegált

Központi elérhetőség: +36-1-819-9070

A társaság Igazgatósága 2010. július 1-jével visszahívásra került.


Szervezeti és működési szabályzat

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

A Magyar Közútnál nincs ilyen szerv.

A szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet

A Magyar Közútnál nincs ilyen szerv.

A szerv által alapított közalapítványok

A Magyar Közút nem alapított közalapítványt.

Költségvetési szervek

A Magyar Közút nem alapított költségvetési szervet.

Lapok

A Magyar Közútnál nincsenek alapított lapok.

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felett a magyar állam nevében a tulajdonosi joggyakorlást 2018. május 26. napjától 2022. december 31. napjáig a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter látja el.

Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Cím: 1011 Budapest, Vám utca 5-7.
sajto@nvtnm.gov.hu

Szakmai irányító szervezet:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Telefonszám: (06 1) 795-1700
Faxszám: (06 1) 795-0697
Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1.
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium

Ellenőrző szervezet:
Állami Számvevőszék
Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Telefonszám: (06 1) 484-9100
Faxszám: (06 1) 484-9200
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf. 54.
E-mail cím: szamvevoszek@asz.hu
Honlap: www.asz.hu

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
Székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 13.
Telefonszám: (06 1) 224-6800
Faxszám: (06 1) 224-6871
Postacím: 1538 Budapest Pf. 5435
E-mail cím: kehi@kehi.gov.hu
Honlap: http://kehi.kormany.hu/

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 28.
Telefonszám: (06 1) 354-4800
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 17
E-mail cím: fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu
Honlap: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga

 

Számláló

Számláló

KILOMÉTERNYI ÚT
FŐ MUNKAVÁLLALÓ
MEGYEI IGAZGATÓSÁG
MÉRNÖKSÉG
LABOR
MÉRŐÁLLOMÁS