Általános tájékoztató

1. Magyarország területén a 36/2017. (IX.18) NFM rendelet szabályozza a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közúti közlekedését, a közútkezelői és hatósági eljárást, valamint a díjfizetés feltételeit.

2. Magyarországon útvonalengedély-köteles az a jármű, amelynek terhelése, illetve mérete a járművön lévő rakományt is figyelembe véve a 36/2017. (IX.18) NFM rendeletben meghatározott értékeket meghaladja.

3. Az útvonalengedélyt (közútkezelői hozzájárulást) az illetékes közútkezelő adja ki:

       országos közutat érintő esetben a Magyar Közút Nonprofit Zrt.,

       kizárólag Budapest helyi közutjait érintő közlekedés esetén a Budapest Közút.

4. Az útvonalengedély iránti kérelmet az erre a célra szolgáló nyomtatvány kitöltésével az engedélyező szervezethez kell benyújtani. Az engedély benyújtható:

      a jármű üzembentartójának székhelye (telephelye) vagy

      a jármű indulási helye szerinti közútkezelőhöz. Az ország területére belépő jármű indulási helyének a közúti határátkelőhelyet kell tekinteni. 

Az út kezelője a 36/2017. (IX.18) NFM rendelet alapján megállapodhat a jármű üzemben tartójával abban, hogy a túlsúlyos, illetve túlméretes jármű közlekedéséért járó díjat utólagosan számolják el. Erről bővebben ügyfélszolgálatainkon érdeklődhet.

5. A közútkezelő az útvonalengedélyt megtagadhatja, ha

a megengedett össztömeget, a megengedett legnagyobb tengelyterhelést, a megengedett legnagyobb tengelycsoport-terhelést túllépő vagy a túlméretet okozó szállítmány megbontható vagy más közlekedési eszközzel is továbbítható,

a közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a megengedett össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést vagy méretet meghaladó jármű azon közlekedjék,

más közútkezelő, vasúti átjáró kezelő vagy más létesítménykezelő nem adja egyetértését a hozzájárulás kiadásához vagy

a közút alatt elhelyezett nyomvonal jellegű létesítmények vagy a közút feletti és melletti szabad tér mérete a túlsúlyos és túlméretes jármű közlekedését nem teszi lehetővé.

A közútkezelő az útvonalengedélyben előírja a jármű közlekedésére igénybe vehető útvonalat és a közlekedés feltételeit.

6. A 40 tonna össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést, a megengedett legnagyobb tengelycsoport-terhelést meghaladó járművek közlekedéséért túlsúlydíjat kell fizetni, amelynek összegét a hozzájárulásban meghatározott útvonal távolságának, hozzájárulás hiányában a közúton megtett távolság (km) alapján kell megállapítani.

7. Az útvonalengedély kérelem benyújtásakor eljárási díjat kell fizetni.

8. A közútkezelő – amennyiben a közlekedésbiztonsági szempontok indokolják – a jármű közlekedéséhez rendőri, illetve egyéb szakkíséretet is előírhat. A különösen nagyméretű, illetve nehéz szállítmányok célba juttatásánál szállítmányozó és járműkísérő irodák közreműködnek.

9. Az útvonalengedély kiváltása egyéb díjfizetési kötelezettség alól nem mentesít.

10. A nemzetközi forgalomban közlekedő járművek össztömegét, tengelyterhelését és méretét a határon a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közúti mérőállomásai ellenőrzik, bizonyos esetekben a vámhatóság bevonásával. Amennyiben az útvonalengedély-köteles jármű érvényes útvonalengedéllyel nem rendelkezik, a vámhatóság, illetve a határrendészeti kirendeltség megtagadhatja a jármű határátkelőhelyi be-, illetve kiléptetését.

11. A belföldi forgalomban közlekedő járművek ellenőrzését az arra feljogosított hatóságok végzik. Az ellenőrzést végző jelzésére a jármű vezetője köteles:

  •        a járművet megállítani,
  •        a jármű és a rakomány okmányait bemutatni,
  •        a járművet a helyszíni mérésnek alávetni.

Az ellenőrzést végző az ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyvet vesz fel, amennyiben az útvonalengedély-köteles jármű érvényes útvonalengedéllyel nem rendelkezik, vagy az abban foglaltaktól eltérően közlekedik. Az ellenőrzött jármű vezetője észrevételt tehet a helyszínen, amennyiben a jegyzőkönyvben foglaltakkal nem ért egyet. A jegyzőkönyv egy példányának átvételét a jármű vezetője aláírásával igazolja.

 

Számláló

Számláló

KILOMÉTERNYI ÚT
FŐ MUNKAVÁLLALÓ
VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG
MÉRNÖKSÉG
LABOR
MÉRŐÁLLOMÁS
31000

KILOMÉTERNYI ÚT

6000

FŐ MUNKAVÁLLALÓ

19

VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG

80

MÉRNÖKSÉG

8

LABOR

23

MÉRŐÁLLOMÁS