Szociális tüzifa igénylés önkormányzatok részére

Tisztelt Önkormányzat! 

A mezőgazdasági földterületek és a közutak között fekvő területek tisztántartására irányuló közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó feladatokról szóló 1887/2016. (XII. 28.) Korm. határozat (továbbiakban Korm. határozat), 2. pontjában a Kormány felhívta a belügyminisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (továbbiakban Közútkezelő), mint közfoglalkoztató bevonásával a mezőgazdasági földterületek és az állami fenntartású közutak között külterületen fekvő, állami tulajdonban lévő területek tisztántartására közfoglalkoztatási programot szervezzen, továbbá a Korm. határozat 8. pontja értelmében felhívta a nemzeti fejlesztési minisztert és a belügyminisztert, hogy vizsgálják meg a fent említett közfoglalkoztatási program keretében kitermelt faanyag szociális célú tűzifaként történő kiosztásának lehetőségét.

A Közútkezelő a Korm. határozatban foglaltak szerint közfoglalkoztatási PILOT programot indított a 3-as számú főközlekedési út mentén, illetve országos szintű mintaprogramot. A programok során kitermelt faanyagot a Közútkezelő a telephelyein összegyűjti, deponálja, majd átadja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban MNV Zrt.) engedélyével rendelkező önkormányzatok részére kizárólag szociális célú hasznosításra.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. honlapján (www.kozut.hu) a Közútkezelő közfoglalkoztatási programjai és egyéb útépítési feladati során kitermelt, a mérnökségei területén rendelkezésre álló faanyagokból összeállított csomagokra van lehetőség jelentkezni. Az igénylés oka kizárólag szociális tűzifaként történő felhasználás lehet.

Az első oldalon Magyarország térképén vagy a bal oldali menüsorból választható ki az érintett vármegye, majd megjelennek a vármegyében található mérnökségek, valamint a telephelyeken rendelkezésre álló faanyag csomagok (erdei köbméterben megadva), amelyeknek tartalma is részletezve van a csomagok megnevezése mellett. Besorolásuk méret (nehezen kezelhető fa, kezelhető méretű fa, tuskó- és korhadt faállomány) és keménység (keményfa és puhafa) szerint történik. Az önkormányzatok szemrevételezhetik a faanyagot, a mérnökségek elérhetősége alatti menüpontban megtalálható a mérnökségek telephelyének pontos címe, a mérnökség vezetőjének neve, telefonszáma.

Előzetes regisztráció nem szükséges, az igényeket kizárólag a weboldal felületén az „Igénylés” gombra kattintva, az új ablakban megjelenő e-mail üzenetben, az önkormányzat adatainak pontos megadásával, Tárgy mező változatlan hagyása mellett, a teljes csomagokra lehet a Közútkezelő részére megküldeni. Az igények elbírálásánál az e-mailek érkezési sorrendjét vesszük figyelembe és csak a visszaigazolást követően kerül aktualizálásra a weboldalon az elérhető csomag(ok) száma és típusa.

A Közútkezelő 5 munkanapon belül e-mailben visszaigazolja az önkormányzat részére az igényelt csomago(ka)t.

Az igényekre vonatkozóan az önkormányzatnak képviselő-testületi határozatot kell hoznia.

Az önkormányzatok a Közútkezelő által kiállított „Igazolás” birtokában 30 napon belül az MNV Zrt.-hez kell fordulniuk a faanyag ingyenes átadása érdekében. Az MNV Zrt.-hez benyújtandó dokumentumok listája megtalálható a szervezet honlapján.

Az MNV Zrt. igazgatósági döntést hoz az igények beérkezését követő 30 napon belül a faanyag ingyenes átadásáról (önkormányzatonként legfeljebb évi 10 millió Ft keretösszegig).

Az önkormányzatok saját költségre, az érintett mérnökséggel előzetesen egyeztetve intézkedhetnek a faanyagok elszállításáról az MNV által kiállított dokumentumok kézhezvételét követő 60 napon belül. Az elszállítandó faanyagról a mérnökség szállítólevelet állít ki. A helyi önkormányzatok természetesen bármelyik vármegyében lévő faanyagmennyiségre pályázhatnak, azonban fontos kiemelni, hogy minden tulajdonba adás kapcsán felmerülő kérdés – így különösen az elszállítási költségek – az átvevő önkormányzatokat terhelik, így az önkormányzatok számára javasolt kalkulálni az esetleges fuvarköltségekkel is.

Az Önkormányzatnak a kapott tűzifa után az áfa törvény rendelkezései szerint áfa-fizetési kötelezettsége nem keletkezik.

A faanyag kereskedelmi lánc szereplőit bejelentési kötelezettség terheli az erdészeti hatóság felé az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90/E-F. paragrafusai értelmében, tehát az EUTR rendszerben regisztrálniuk kell. A nyilvántartásba minden olyan személynek és szervezetnek be kell jelentkeznie, aki Magyarország területén fát vagy faterméket hoz forgalomba, illetve ezekkel kereskedik.

 

Az önkormányzatnak gondoskodni kell a szállítás megkezdéséhez az EUTR és az EKÁER rendszerben történő bejelentésről.

EUTR tájékoztató: http://portal.nebih.gov.hu/eutr

EKÁER tájékoztató: http://ekaer.hu/

A meghirdetett csomagokkal kapcsolatban kérdéseket e-mailben lehet feltenni az ertekesites@kozut.hu email címen.

Az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos tájékoztatás és határozatminta az MNV honlapján megtalálható: (http://www.mnv.hu/felso_menu/ingatlan_portfolio/eljarasi_dokumentumok/ingyenestulajdonbaadas )

Kérjük, hogy ezen dokumentum minták felhasználásával szíveskedjenek a kérelmüket az MNV Zrt.-hez megküldeni, azzal, hogy az igénylést tartalmazó Képviselő-testületi határozat megalkotásánál kiemelt figyelmet szíveskedjenek fordítani az igényelt faanyag mennyiségi és minőségi adatainak pontos – a Közút által kiállított Igazolásban szereplő adatoknak teljes egészében megfelelő – feltüntetésével.

További információ: info@mnv.hu; Telefon: 06-1-237 4400

Számláló

Számláló

KILOMÉTERNYI ÚT
FŐ MUNKAVÁLLALÓ
VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG
MÉRNÖKSÉG
LABOR
MÉRŐÁLLOMÁS
31000

KILOMÉTERNYI ÚT

6000

FŐ MUNKAVÁLLALÓ

19

VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG

80

MÉRNÖKSÉG

8

LABOR

23

MÉRŐÁLLOMÁS