Tevékenységre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. jogelődjét a Magyar Közút Kht.-t a Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, mint Alapító a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelő formában, az egyéb jogszabályi és törvényi előírások figyelembe vételével alapította a 19 megyei közútkezelő kht. ÁKMI Kht.-ba történő beolvasztásával. A Magyar Közút Kht. 2009. március 31-i fordulónappal átalakult nonprofit zártkörűen működő részvénytársasággá, 2009. április 1. napjától kezdte meg működését. 2013. november 1-től a Kormány 1600/2013. (IX. 3.) határozatának értelmében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. átvette az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK) közútkezelői tevékenységét. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 2016. december 31. napjával megszűnt, a vagyongazdálkodási feladatokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vette át. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogait 2022. május 27. napjától az építési és beruházási miniszter (2022. december 1. napja óta építési és közlekedési miniszter néven) gyakorolja.

A társaság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a társaságra vonatkozó alapvető jogszabályok

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
30/1988. (IV.21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló törvény végrehajtásáról
6/1998. (III.11.) KHVM rendelet az országos közutak kezelésének szabályozásáról
26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet az útügyi igazgatásról
29/2010. (IV.7.) KHEM rendelet az országos közutak építésével kapcsolatos minőségi követelmények megvalósulásának ellenőrzéséről
36/2017. (IX.18.) NFM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről

Alapszabály

Társaságunk Alapszabálya itt érhető el.

Szervezeti és Működési Szabályzata

Adatvédelmi szabályzata

A társaság adatvédelmi szabályzata innen érhető el.

Etikai kódexe

A társaság etikai kódexe innen érhető el.

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A Magyar Közút nem hatóság, hatósági ügyeket nem intéz.

Hatósági hatáskörben eljár a következő ügyekben a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. Korm. rendelet 4. §-ának (10) bek. b) és c) alpontja szerint:

b) a közúti járműre előírt tömeg- és mérethatárok betartásának ellenőrzése,

c) a meghatározott engedélyhez és meghatározott okmány meglétéhez kötött nemzetközi közúti közlekedési szolgáltatás ellenőrzése.

Útvonalengedély e-ügyfélszolgálatunkon keresztül, ide kattintva igényelhető.

Közszolgáltatások

Útinform
Az országos közúthálózaton előforduló a közlekedés folyamatosságát és biztonságát befolyásoló eseményekről szóló információt az Útinform gyűjti és rendszerezi, majd azokból közlekedési híreket szerkeszt és közcélú közönségtájékoztatás keretében publikálja azokat. A szolgáltatás folyamatos.

Úttörténeti Múzeum

múzeumi szolgáltatás

Tartalma: kiskőrösi állandó kiállítás és szabadtéri gép és híd skanzen, Ópusztaszeri Nemzeti történeti Emlékparkban „Útkaparó ház”
Igénybevétel rendje: nyitva tartás hétfő kivételével minden nap 9-16 óra között
Fizetendő díj mértéke: felnőtt: 500 Ft, gyerek: 300 Ft
Kedvezmények: díjmentes belépés a 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint

Országos Közúti Adatbank (OKA) osztály

Az OKA osztályra vonatkozó közszolgáltatások itt tekinthetőek meg.

A szerv nyilvántartásai

Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartások adatai

Országos Közúti Adatbank

Országos közutak burkolatállapota
Forgalomszámlálás
Önkormányzati utak adatai
ÖMISZ hírlevelek

Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer

Nyilvános kiadványok

Könyvek

II. Közlekedési Konferencia kiadvány – Eger, 2018

50 éve alakultak meg a közúti igazgatóságok
Hozzáférés módja: Országos Széchenyi Könyvtár (MC 230.952 / Raktár)

60 éve alakultak meg a közúti igazgatóságok
Hozzáférés módja: Országos Széchenyi Könyvtár (MC 228.703 / Raktár)

A magyar gyorsforgalmi úthálózat első 50 éve
Hozzáférés módja: Országos Széchenyi Könyvtár (MD 107.326 / Raktár)


Prospektusok

Döntéshozatal, ülések

A Magyar Közútra nem értelmezhető.

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A Magyar Közútra nem értelmezhető.

Jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

A Magyar Közútra nem értelmezhető.

Hirdetmények

A Magyar Közútnak nincs hirdetménye.

Pályázatok

A Magyar Közút nem írt ki pályázatot.

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Az állami közutak felújítását, javítását, karbantartását célzó intézkedések eredményességének és az állami közutak állapotára gyakorolt hatásának ellenőrzését végezte az Állami Számvevőszék.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

2015. évi jelentés
2015. évi jelentéshez tartozó intézkedési terv és annak kiegészítése


Energetikai szakreferens jelentés

Közérdekű adatok igénylése

Illetékes szervezeti egység: Kommunikációs osztály
Elérhetőség: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
tel: 06-1-819-9000
fax: 06-1-819-9540
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat innen tölthető le.
Információs jogokkal foglalkozó személy: Dr. Nándori Virág

Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája:
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája itt tekinthető meg, amelyekben a Magyar Közút az egyik szerződő fél.

Statisztikai adatgyűjtés és azok időbeli változása

Számláló

Számláló

KILOMÉTERNYI ÚT
FŐ MUNKAVÁLLALÓ
MEGYEI IGAZGATÓSÁG
MÉRNÖKSÉG
LABOR
MÉRŐÁLLOMÁS