Forgalomszámlálás

A 2021. évi országos közúti keresztmetszeti forgalomszámlálás eredményei

(egyoldalas összefoglaló)

Megrendelő témaszáma:                  VB-2022/0072702/00

Megrendelő szakmai felelőse:         Janás Lajos, adatbanki főmunkatárs

Vállalkozó:                                          One Planet Mérnökiroda Kft.

Felelős kiadó:                                     Nitsch Gergely, okl. közlekedésmérnök, ügyvezető

A mintegy 31 700 km hosszúságú országos közúthálózat, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb műszaki létesítmények üzemeltetésében, fenntartásában és fejlesztésében a közúti szakirányítás számára nélkülözhetetlen a közúti forgalom nagyságának, összetételének, jellemzőinek megfelelő ismerete. A forgalmi adatok egyik fő forrása az országos közúti keresztmetszeti forgalomszámlálás és annak az országos közúti adatbankban (OKA) tárolt eredményei.

A 2021. évi forgalomszámlálás adatainak feldolgozása megtörtént. Végeredményben összesen 905 keresztmetszetből érkezett be feldolgozható adat. A korábbi évek adatainak felszorzása és a nem mért szakaszok forgalmának megbecslése után pedig a 2021. év végi közúthálózat teljes egészére, összesen 6573 keresztmetszetre adtunk meg átlagos napi forgalmat. A mért keresztmetszetek aránya 13,8 % volt.

A feldolgozott eredmények „Az országos közutak 2021. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma”, és a két kötetes „A közúti forgalom figyelemmel kísérése 2021” című kiadványokban, – amelyek a Magyar Közút Nonprofit Zrt honlapján megtalálhatók – továbbá CD-n és a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél működő Országos Közúti Adatbankban (OKA) lelhetők fel.

Az adatfeldolgozás eredményeként megállapítható, hogy – a 2020. bázisévet meghatározó koronavírus-járvány miatt egy kiugróan alacsony forgalmú évet követően – 2021-ben az országos közúthálózaton a gépjármű forgalom futásteljesítménye (Ekm/nap) országos átlagban 11,6 %-kal nőtt. Az átlagos napi személygépkocsi forgalom (E/nap) szinte azonos mértékben, 11,4 %-kal nőtt, az autópályákon összességében 19,6%-os növekedés volt tapasztalható, az autóutakon +25,1%-os növekedés történt. Az országos tehergépkocsi forgalom futásteljesítménye 12,9 %-kal nőtt. A teherforgalomban használt járműosztályok teljesítménye 8 és 17% közötti mértékben nőtt. A motorkerékpár forgalom 1,8 %-kal nőtt. Az autóbusz forgalom is nőtt, az egyes autóbuszok esetében 5,1%-kal, csuklós autóbuszok esetében 3,9%-kal. A kerékpár forgalom 2,9 %-kal csökkent, azonban ezt az értéket fenntartással kell kezelni, mivel a mérési módszertan elsősorban a motoros forgalom észlelésére és rögzítésére szolgál, a kerékpáros forgalom különálló kerékpárutakra is áthelyeződhet, melyeket a megfigyelés nem fed le.

Útkategóriák szerinti bontásban az elmúlt évben az autópályák forgalmi teljesítménye 19,6 %-kal, a főúthálózat teljesítménye 13,1 %-kal, az összekötő- és mellékutak forgalma pedig 7,7 %-kal nőtt.

Az utolsó 5 évet tekintve az összes forgalmi teljesítmény 18,1 %-kal nagyobb a 2016. évnél. A személygépkocsi forgalom 20,8 %-kal, a tehergépkocsi forgalom (Ekm/nap) 16,5%-kal nőtt. A közúti közösségi közlekedést jelentő autóbusz forgalom 0,7 %-kal csökkent a 2016-ös értékhez képest. A motorkerékpár forgalom 8,2 %-kal, a kerékpár forgalom 13,5 %-kal nőtt. Az utóbbi értéket az éves változásnál leírtakhoz hasonlóan fenntartással kell kezelni.

Letölthető dokumentumok:

2021

 

Oktatási anyagok forgalomszámlálók részére:

 

Az előző évek (letölthető) forgalmi adatai:

Számláló

Számláló

KILOMÉTERNYI ÚT
FŐ MUNKAVÁLLALÓ
VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG
MÉRNÖKSÉG
LABOR
MÉRŐÁLLOMÁS
31000

KILOMÉTERNYI ÚT

6000

FŐ MUNKAVÁLLALÓ

19

VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG

80

MÉRNÖKSÉG

8

LABOR

23

MÉRŐÁLLOMÁS