TOP-1.3.1-15 kódszámú felhívás

 A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása tematikus cél teljesítését, melynek elérését a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a helyi önkormányzatok együttműködésével a TOP-1.3.1-15 kódszámú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívással tervezi megvalósítani. Jelen felhívás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által került meghirdetésre.

A felhívás keretében megvalósuló fejlesztések a Közép-magyarországi régió kivételével az ország összes régióját érintik, melynek célja a jellemzően alacsonyabb rendű, országos közutak felújítása és fejlesztése annak érdekében, hogy a kisebb települések munkavállalói számára a betelepülő vállalkozások és a fejlesztett üzleti infrastruktúra elérhetősége javuljon.

A felhívás keretében kizárólag – állami támogatásnak nem minősülő – közcélú közútfejlesztések valósulhatnak meg:
• 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése, felújítása, valamint
• Országhatárhoz vezető alsóbbrendű utak fejlesztése, felújítása, építése.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 71,4 Mrd Ft. Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A felhívással kapcsolatosan további információ érhető el a www.palyazat.gov.hu internetes oldalon.

A felhívás keretében a táblázatban szereplő utak felújítására kerül sor, mely felújítások a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szervezésében, uniós támogatással, hazai kivitelezőkkel, átlátható rendszerben valósulnak meg.

 A táblázat letölthető:

 

TOP-1.3.1-16 kódszámú felhívás

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása tematikus cél teljesítését, melynek elérését az állami utak építtetői és a helyi önkormányzatok együttműködésével a TOP-1.3.1-16 kódszámú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívással tervezi megvalósítani. A felhívás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által került meghirdetésre.
A fejlesztések a felhívás területspecifikus mellékletében meghatározott megyéket érintik. A felhívás célja a jellemzően alacsonyabb rendű, országos közutak felújítása és fejlesztése annak érdekében, hogy a kisebb települések munkavállalói számára a betelepülő vállalkozások és a fejlesztett üzleti infrastruktúra elérhetősége javuljon.
A felhívás keretében kizárólag – állami támogatásnak nem minősülő – közcélú közútfejlesztések valósulhatnak meg:
• 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése, felújítása, valamint
• országhatárhoz vezető alsóbbrendű utak fejlesztése, felújítása, építése.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 21,984 Mrd Ft. Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A felhívással kapcsolatosan további információ érhető el a www.palyazat.gov.hu internetes oldalon.
A felhívás keretében a táblázatban szereplő utak felújítására kerül sor, mely felújítások a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szervezésében, uniós támogatással, hazai kivitelezőkkel, átlátható rendszerben valósulnak meg.

A táblázat letölthető: 

 

TOP-1.1.1-15 kódszámú felhívás

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vállalkozások versenyképességének javítását, valamint a foglalkoztatás bővítését. A cél elérését a Kormány az önkormányzatokkal, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani.

A „Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” című, TOP-1.1.1-15 kódszámú felhívás célja a helyi önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú vállalkozások, illetve önkormányzati tulajdonú non-profit gazdasági társaságok támogatása a vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, illetve a helyi gazdaság működését segítő helyi/térségi feltételek biztosítása érdekében.

A vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében az önkormányzati tulajdonú iparterületek, ipari parkok, tudományos és technológiai parkok fejlesztésére, iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál. A konstrukcióval szemben támasztott alapvető elvárás új munkalehetőségek megteremtése, a foglalkoztatás növelése a kevésbé versenyképes térségekben működő, betelepült vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztésén, a működési feltételeik kedvezőbbé tételén keresztül.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a beruházások megvalósításában konzorciumi partnerként vesz részt.
A támogatásban részesített projektek adatait tartalmazó táblázat letölthető: 

 

TOP-1.1.1-16 kódszámú felhívás

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vállalkozások versenyképességének javítását, valamint a foglalkoztatás bővítését. A cél elérését a Kormány az önkormányzatokkal, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani

A TOP-1.1.1-16 kódszámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című felhívás támogatást biztosít a helyi önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú vállalkozások, illetve önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok számára a vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, illetve a helyi gazdaság működését segítő helyi/térségi feltételek biztosítása érdekében.

Jelen támogatási konstrukció a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében az önkormányzati tulajdonú ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok, iparterületek fejlesztésére, iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a beruházások megvalósításában konzorciumi partnerként vesz részt.

A támogatásban részesített projektek adatait tartalmazó táblázat letölthető: 

 

TOP-3.1.1-15 kódszámú felhívás

A „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című, TOP-3.1.1-15 kódszámú felhívás célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg településeken és települések között, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.

Jelen konstrukció a települési, településkörnyéki és településközi közlekedési rendszereket szerves egésznek tekinti, és lehetőséget kínál a közlekedési feltételek és módok komplex, egymást erősítő, a fenntartható fejlődést és fenntartható közlekedést szolgáló fejlesztésére a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program határain belül.

A projekteknek a települési mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét kell szolgálniuk, és hozzá kell járulniuk a TOP 3. prioritási eredményindikátor („A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya”) értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez.

A felhívásra helyi önkormányzatok, valamint többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok nyújthattak be támogatási kérelmet. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a beruházások megvalósításában konzorciumi partnerként vesz részt.

A támogatásban részesített projektek adatait tartalmazó táblázat letölthető: 

 

TOP-3.1.1-16 kódszámú felhívás

A „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című, TOP-3.1.1-16 kódszámú felhívás célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg településeken és települések között, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.

Jelen konstrukció a települési, településkörnyéki és településközi közlekedési rendszereket szerves egésznek tekinti, és lehetőséget kínál a közlekedési feltételek és módok komplex, egymást erősítő, a fenntartható fejlődést és fenntartható közlekedést szolgáló fejlesztésére a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program határain belül.

A projekteknek a települési mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét kell szolgálniuk, és hozzá kell járulniuk a TOP 3. prioritási eredményindikátor („A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya”) értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez.

A felhívásra helyi önkormányzatok, valamint többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok nyújthattak be támogatási kérelmet. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a beruházások megvalósításában konzorciumi partnerként vesz részt.

A támogatásban részesített projektek adatait tartalmazó táblázat letölthető: 

 

TOP-6.1.1-16 kódszámú felhívás
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vállalkozások versenyképességének javítását, valamint a foglalkoztatás bővítését. A cél elérését a Kormány az önkormányzatokkal, önkormányzati és állami többségi tulajdonú vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani.

A „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című, TOP-6.1.1-16 kódszámú felhívás célja a helyi önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú vállalkozások, illetve önkormányzati vagy állami tulajdonú gazdasági társaságok támogatása a vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, illetve a helyi gazdaság működését segítő helyi/térségi feltételek biztosítása érdekében.

A vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében az önkormányzati tulajdonú vagy állami tulajdonú ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok, iparterületek fejlesztésére, iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál. A konstrukcióval szemben támasztott alapvető elvárás új munkalehetőségek megteremtése, a foglalkoztatás növelése a kevésbé versenyképes térségekben működő, betelepült vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztésén, a működési feltételeik kedvezőbbé tételén keresztül.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a beruházások megvalósításában konzorciumi partnerként vesz részt.

A támogatásban részesített projektek adatait tartalmazó táblázat letölthető: 

 

TOP-6.1.4-16 kódszámú felhívás

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a turizmus területi adottságaiban rejlő potenciál kibontakoztatása révén a térségi és helyi gazdaságfejlesztést. A cél elérését a Kormány helyi önkormányzatok, civil szervezetek és egyházak együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

A „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című, TOP-6.1.4-16 kódszámú felhívás támogatást biztosít a megyei jogú városok, civil szervezetek és egyházak1 részére, a megyei jogú város térségi szintű tematikus turisztikai fejlesztéseik megvalósítása, turisztikai termékcsomagok létrehozása érdekében.
Célja a térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése érdekében.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a beruházások megvalósításában konzorciumi partnerként vesz részt.
A támogatásban részesített projektek adatait tartalmazó táblázat letölthető: 

 

TOP-6.1.5-15 kódszámú felhívás

A „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című, TOP-6.1.5-15 kódszámú felhívás célja a TEN-T hálózaton kívüli, jellemzően alacsonyabb rendű utak felújítása és fejlesztése annak érdekében, hogy a megyei jogú városok gazdasági területei jól megközelíthetők legyenek a vállalkozások és a munkavállalók számára.

A beavatkozások nem pontszerűen, hanem a térségek integrált gazdaság- és foglakoztatás fejlesztését szolgáló fejlesztési csomagjainak a részeként valósulhatnak meg.

A fejlesztéseknek a térségi adottságokra és speciális igényekre kell épülniük, kapcsolódniuk kell közvetve vagy közvetlenül a helyi gazdaságfejlesztés elemeihez, és a támogatott fejlesztéseknek közvetetten a kis- és középvállalkozások működéséhez (is) szükséges (közlekedési) infrastruktúra fejlesztésére kell irányuljanak.

A felhívásra megyei jogú városok önkormányzatai nyújthattak be támogatási kérelmet. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a beruházások megvalósításában konzorciumi partnerként vesz részt.
A támogatásban részesített projektek adatait tartalmazó táblázat letölthető: 

 

TOP-6.1.5-16 kódszámú felhívás

A „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című, TOP-6.1.5-16 kódszámú felhívás célja a TEN-T hálózaton kívüli, jellemzően alacsonyabb rendű utak felújítása és fejlesztése annak érdekében, hogy a megyei jogú városok gazdasági területei jól megközelíthetők legyenek a vállalkozások és a munkavállalók számára.

A beavatkozások nem pontszerűen, hanem a térségek integrált gazdaság- és foglakoztatás fejlesztését szolgáló fejlesztési csomagjainak a részeként valósulhatnak meg.

A fejlesztéseknek a térségi adottságokra és speciális igényekre kell épülniük, kapcsolódniuk kell közvetve vagy közvetlenül a helyi gazdaságfejlesztés elemeihez, és a támogatott fejlesztéseknek közvetetten a kis- és középvállalkozások működéséhez (is) szükséges (közlekedési) infrastruktúra fejlesztésére kell irányuljanak.

A felhívásra megyei jogú városok önkormányzatai, vagy a megyei jogú város önkormányzatának többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságai nyújthattak be támogatási kérelmet önállóan, valamint konzorciumban a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel.

A támogatásban részesített projektek adatait tartalmazó táblázat letölthető:

 

TOP-6.4.1-15 kódszámú felhívás

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák támogatását valamennyi területtípuson, de különösen a városi területeken, ideértve a fenntartható városi mobilitás és a kibocsátás-csökkentést előmozdító alkalmazkodási intézkedések támogatását. A cél elérését a Kormány a megyei jogú város önkormányzatok együttműködésével tervezi megvalósítani a felhívásban foglalt feltételek mentén.

A „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című, TOP-6.4.1-15 kódszámú felhívás célja olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg a megyei jogú városok területén, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.

A projekteknek a városi mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét kell szolgálniuk, és hozzá kell járulniuk az operatív program „a napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya” prioritási eredményindikátor értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a beruházások megvalósításában konzorciumi partnerként vesz részt.
A támogatásban részesített projektek adatait tartalmazó táblázat letölthető: 

TOP-6.4.1-16 kódszámú felhívás

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák támogatását valamennyi területtípuson, de különösen a városi területeken, ideértve a fenntartható városi mobilitás és a kibocsátás-csökkentést előmozdító alkalmazkodási intézkedések támogatását, mint tematikus cél teljesítését, ezért a cél elérését a Kormány a megyei jogú város önkormányzatok együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

A „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című, TOP-6.4.1-16 kódszámú felhívás célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg a megyei jogú városok területén, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.

A projekteknek a városi mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét kell szolgálniuk, és hozzá kell járulniuk az operatív program „a napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya” prioritási eredményindikátor értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a beruházások megvalósításában konzorciumi partnerként vesz részt.

A támogatásban részesített projektek adatait tartalmazó táblázat letölthető: 

TOP-6.1.1-15 kódszámú felhívás

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vállalkozások versenyképességének javítását, valamint a foglalkoztatás bővítését. A cél elérését a Kormány az önkormányzatokkal, önkormányzati és állami többségi tulajdonú vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani.

Az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című, TOP-6.1.1-15 kódszámú felhívás célja a helyi önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú vállalkozások, illetve önkormányzati vagy állami tulajdonú non-profit gazdasági társaságok támogatása a vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, illetve a helyi gazdaság működését segítő helyi/térségi feltételek biztosítása érdekében.

A vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében az önkormányzati tulajdonú vagy állami tulajdonú iparterületek, ipari parkok, tudományos és technológiai parkok fejlesztésére, iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál. A konstrukcióval szemben támasztott alapvető elvárás új munkalehetőségek megteremtése, a foglalkoztatás növelése a kevésbé versenyképes térségekben működő, betelepült vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztésén, a működési feltételeik kedvezőbbé tételén keresztül.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a beruházások megvalósításában konzorciumi partnerként vesz részt.

A támogatásban részesített projektek adatait tartalmazó táblázat letölthető: