ITS tevékenység Budapest térségében

A Magyar Közút kiemelten foglalkozik a közúti közlekedés harmonikusabbá tételén a főváros térségében is. Régóta együtt dolgozunk a Budapest Közút Zrt.-vel az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF – Connecting Europe Facility) által társfinanszírozott transz-európai közlekedési folyosók fejlesztését célzó CROCODILE projekt egyes fázisaiban:
• forgalmi menedzsment tervek,
• eljutási idő kijelzés,
• automatikus adatcsere folyamatok,
• Nemzeti Adathozzáférési Pont.

Az M0-s autóút M1-es és M5-ös autópályák közötti szakasza a C4 Keleti–Kelet-Mediterrán (Orient/East-med) és a C9 Rajna–Duna (Rhine-Danube) transz-európai közlekedési folyosók része. Az M0-s autóút M7-es és M3-as autópályák közötti szakasza a C3 Mediterrán (Mediterranean) transz-európai közlekedési folyosó része. Az M0-s autóút fő funkciója a főváros elkerülésének biztosítása és a sugár irányú autópályák, autóutak összekapcsolása.

Fent részletezettek szükségességé tették az átfogó forgalmi menedzsment terv elkészítését különös tekintettel arra, hogy a főváros úthálózatát üzemeltető Budapest Közút Zrt. is érdekelt az M0-s forgalomelosztó szerepének kihasználásában, és a két üzemeltető kölcsönösen érdekelt határon átnyúló forgalmi menedzsment tervek elkészítésében.

Az innovációt és a szolgáltató szemléletet szem előtt tartva, az utastájékoztatás és forgalmi menedzsment, kapacitáskihasználtság menedzsment szolgáltatásként való kezelése fontos szempont számunkra. Az utazói igény és elvárás, az egyre hatékonyabb tájékoztatásra, forgalomszabályozásra, a digitális technológiák és intelligens közlekedési rendszerek használatára ösztönöz bennünket. Ezek a fejlesztések kétség kívül hozzájárulnak a közúti közlekedés biztonságának javításához is közvetlen vagy közvetett módon.

A CROCODILE projektek második fázisában közösen alakítunk ki eljutási idő kijelző rendszert Budapest térségében. Pontos, mért adatokat tudunk megosztani valós időben a közlekedőkkel. A Budapest Közút Zrt. eljutási idő kijelzésére irányuló fejlesztéséhez illeszkedve, Bluetooth technológiát használva egészítettük ki a már meglévő, az M0-s déli szakaszán, illetve több budapesti bevezető szakaszon működő rendszert.

A fent említett forgalmi menedzsment terv és eljutási idő kijelző rendszer fejlesztésén túl az automatikus adatcsere folyamatok kialakításában is jelentős lépéseket tettünk meg. Hazánk tranzit ország jellegéből fakadóan fontos, hogy a kialakított rendszerek képesek legyenek együttműködni. A Nemzeti Adathozzáférési Ponton keresztül szabványos formátumban automatikusan oszthatók meg a közlekedéssel kapcsolatos információk.

Az alapinfrastruktúra biztosítása mellett, a jelenlegi trendek és elvárások ismeretében úgy látjuk, hogy a közútkezelői tevékenységek széleskörű digitalizációja nélkül nem leszünk képesek alkalmazkodni sem a jelenlegi sem a jövőben megjelenő szereplők, érdekeltek által támasztott igényekhez. Fontos tehát, hogy a kialakított együttműködés a jövőben is folytatódjon és további, a közlekedők igényeit kielégítő fejlesztések valósulhassanak meg. Fontos továbbá, hogy a kidolgozott forgalmi menedzsment intézkedések megvalósításához a jelenleg még hiányzó eszközpark, infrastruktúra és funkciók fejlesztésre kerülhessenek.

Összeállította:
Verdes Máté
intelligens közlekedési rendszerek osztályvezető

Számláló

Számláló

KILOMÉTERNYI ÚT
FŐ MUNKAVÁLLALÓ
VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG
MÉRNÖKSÉG
LABOR
MÉRŐÁLLOMÁS
31000

KILOMÉTERNYI ÚT

6000

FŐ MUNKAVÁLLALÓ

19

VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG

80

MÉRNÖKSÉG

8

LABOR

23

MÉRŐÁLLOMÁS