A Magyar Közút Nonprofit Zrt. részt vett a 13. ITS Europe Kongresszuson, Eindhovenben.

Idén Eindhovenben rendezték meg, immáron tizenharmadik alkalommal a legnagyobb európai szakmai fórumot az intelligens közlekedési rendszerek területén. A rendezvény idei mottója a „beteljesült ígéretek” (fulfilling ITS promises) volt, ami egyértelműen arra utal, hogy ezen rendszerek szerepe megkérdőjelezhetetlen és a technológia fejlődésével egyre inkább meghatározó lesz a közlekedés területén.
A közel 150 kiállító standját és bemutatóját a rendezvény ideje alatt kb. 3000 érdeklődő tekintette meg június 2-6 között. A rendezvényen jelen voltak az élvonalbeli vállalatok, meg lehetett tekinteni a legújabb technológiákat és megoldásokat, illetve az iparág legjobb előadói osztották meg gondolataikat.

1. ábra Nyitható közúti biztonsági védőkorlát (a Spie Nederland standjánál)
A Magyar Közút régóta foglalkozik intelligens közlekedési rendszerekkel és követi nyomon a legújabb technológiákat, amelyek folyamatosan jelennek meg a kezelésében lévő utak mentén is.
Gondoljunk például a hálózatba kapcsolt és önvezető autózást támogató jármű és infrastruktúra közötti kommunikációt lehetővé tevő út menti adó-vevő berendezésekre, vagy egyéb innovatív automatikus adatcsere folyamatok rendkívül komplex rendszereire (monitoring eszközpark, informatikai alrendszerek, szabványos adatcsere folyamatok, együttműködési megállapodások, Nemzeti Adathozzáférési Pont).

A három fős delegáció aktívan töltötte idejét a kongresszuson. Szilvai József Attila vezérigazgató vette át az Európai Bizottság standján Dirk Beckers, az INEA (Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség) igazgatójától a „C-Roads 2 Hungary” c. Európai Unió CEF társfinanszírozott projekt támogatási megállapodását. A C-Roads projekt együttműködést biztosít az európai országok, a minisztériumok, az útügyi adminisztrációk és a közlekedési információs rendszer-szolgáltatók között. A tagországokban Európa-szerte épülnek kooperatív (az infrastruktúra és a jármű közötti kommunikációt lehetővé tévő) pilot rendszerek. A technológia a közeljövő fontos forgalomszabályozási és információs rendszere lesz, ami közvetlen, kétirányú információátadást tesz lehetővé a járművek és az infrastruktúra között, ezzel is támogatva a kapcsolt és autonóm járművek közlekedését. A projekt célja az, hogy a pilot helyszínek nemzetközi összefogással összehangoltan valósuljanak meg, ezzel is biztosítva az országok közötti átjárhatóságot. A C-Roads együttműködés nemzetközi fórumot biztosít a harmonizációra, vizsgálva a kísérleti helyszínek működését, szervezeti kérdéseket (üzleti modellek, jogi-, szabályozási háttér), műszaki kérdéseket (interfészek, szabványok, kapcsolódás a forgalomirányításhoz), és a rendszerek hatékonyságának mérését.
Magyaroroszág a C-Roads első fázisában elsősorban gyorsforgalmi úthálózaton alakít ki jármű és infrastruktúra közötti kommunikációt a közútkezelő, míg a most átvett megállapodás értelmében városi környezetben, jelzőlámpás csomópontokra kerül kiterjesztésre a kísérleti rendszer Zalaegerszegen. A projekt fő célkitűzése, a Járműipari Próbapályán elérhető tesztesetek valós körülmények közötti végrehajtását lehetővé tévő tesztkörnyezet kialakítása Zalaegerszeg városában az önvezető és összekapcsolt mobilitás tesztelésére (a Magyar Közút üzemeltetésében lévő utak és jelzőlámpás csomópontok bevonásával), szorosan együttműködve az Autóipari Próbapálya Zala Kft-vel.

2. ábra Szilvai József Attila átveszi a Támogatási Megállapodást Dirk Beckerstől, az INEA igazgatójától
Verdes Máté intelligens közlekedési osztályvezető és Tomaschek Tamás Attila forgalomszabályozási csoportvezető összesen 4 előadást tartottak. Az idei évben a szervezői úgy ítélték meg, hogy jelentős fejlesztések valósulnak meg Magyarország közútjain, hiszen a korábbi években hasonló súlyú rendezvényeknél jellemzően csak 1-1 benyújtott előadást fogadtak el a Magyar Közúttól a szervezők. Az előadásokban lehetőség volt bemutatni a nyilvánosság előtt több európai uniós társ-finanszírozással megvalósuló projekt (C-Roads Hungary; CROCODILE 2.0_HU; TN-ITS Go) állásáról, az elért eredményekről, és a tervezett fejlesztésekről.

A projektekhez kapcsolódóan a Magyar Közút 2018-ban elkezdte aktívan kutatni, hogy a hálózatba kapcsolt és önvezető autózás hogyan fog hatni a vállalat működésére, miként változik meg a közútkezelői szerepkör az innováció hatására. A vizsgálat kérdőíves kutatással kezdődött Európa legrangosabb, kétévente megrendezésre kerülő közlekedési kutatási konferenciáján, a Transport Research Arena 2018-on. Iparági szakértők, kutatók és fejlesztők, jogszabályalkotók, egyetemi oktatók és hallgatók válaszoltak kérdéseinkre. Később a témával aktívan nem foglalkozó, átlag közlekedőkre is kiterjesztésre került a kutatásunk.

4. ábra ITS Europe Congress „The changing role of road operators in Hungary” c. előadásból

5. ábra ITS Europe Congress „The changing role of road operators in Hungary” c. előadásból
A válaszadók 77%-a jobban megbízik a közútkezelőkben, mint a szoftvergyártókban, ha a közlekedési adatainak gyűjtéséről és felhasználásáról van szó. Az eredmények azt mutatják, hogy a személyes adatok biztonságának védelmét csak 22% szerint nem a közútkezelőknek kell megoldania. Ezeket az eredményeket látva már kevésbé meglepő, hogy a hálózatba kapcsolt és önvezető autózást támogató infrastruktúra kialakításának felelőseként is a közútkezelőket tartják a megkérdezettek.

Az eredmények elgondolkodtatóak. A Magyar Közút nagy erőfeszítéseket tesz, hogy a lehető legtöbb csatornán informálni tudja a közúti közlekedőket a számukra releváns eseményekről, mint például úton folyó munkavégzés, torlódás, baleset, ideiglenes súlykorlátozás stb. Együttműködési megállapodásokat kötött digitális térkép szolgáltatókkal (pl.:Waze, TomTom), szomszédos közútkezelőkkel (az osztrák ASFINAG, a szlovén DARS, vagy a román CNADNR), létrehozta és üzemelteti a Nemzeti Adathozzáférési Pontot, amelynek integrált részeként működik a TN-ITS szolgáltatás. Ez utóbbi a statikus térképi adatok gyors cseréjét teszi lehetővé a digitális térképgyártókkal, aminek köszönhetően a térképek frissítése még gyorsabban történhet meg. A szolgáltatás kialakításáért az ITS Hungary egyesület a rendkívül nívós Kiválósági Díj 1. helyét ítélte meg a Magyar Közútnak májusban.

6. ábra Magyar Közút delegáció tagjai (középen Szilvai József Attila vezérigazgató, jobbra Tomaschek Tamás Attila forgalomszabályozási csoportvezető, balra Verdes Máté intelligens közlekedési rendszerek osztályvezető

Az előadásokkal kapcsolatban további információk a cef@kozut.hu címen kérhetők.
Az összefoglalóban említett tevékenységekről bővebben:
https://internet.kozut.hu/intelligens-kozlekedesi-rendszerek/
https://internet.kozut.hu/2019/05/21/kozeledik-a-13-intelligens-kozlekedesi-rendszerek-kongresszusa/

Számláló

Számláló

KILOMÉTERNYI ÚT
FŐ MUNKAVÁLLALÓ
VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG
MÉRNÖKSÉG
LABOR
MÉRŐÁLLOMÁS
31000

KILOMÉTERNYI ÚT

6000

FŐ MUNKAVÁLLALÓ

19

VÁRMEGYEI IGAZGATÓSÁG

80

MÉRNÖKSÉG

8

LABOR

23

MÉRŐÁLLOMÁS